สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Casual Corner"
Hang out and chat about anything under the sun!
ประเภท:Lifestyle
ภาษา: English
สมาชิก: 2089
ผู้นำกลุ่ม: samantha (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

คุณแน่ใจหรือว่าต้องการลบกระทู้Story of Ibrahim (Abraham).นี้?
โดย AABDULSATTAR เมื่อวันที่ 19/12/2558 15:16:12
Story of Ibrahim (Abraham).

 69. And recite to them the story of Ibrahim (Abraham).

70. When he said to his father and his people: "What do you worship?"

71. They said: "We worship idols, and to them we are ever devoted."

72. He said: "Do they hear you, when you call (on them)?

73. "Or do they benefit you or do they harm (you)?"

74. They said: "Nay, but we found our fathers doing so."

75. He said: "Do you observe that which you h***e been worshipping,

76. "You and your ancient fathers?

77. "Verily! They are enemies to me, s***e the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists);

78. "Who has created me, and it is He Who guides me;

79. "And it is He Who feeds me and gives me to drink.

80. "And when I am ill, it is He who cures me;

81. "And Who will cause me to die, and then will bring me to life (again);

82. "And Who, I hope will forgive me my faults on the Day of Recompense, (the Day of Resurrection),"

83. My Lord! Bestow Hukman (religious knowledge, right judgement of the affairs and Prophethood) on me, and join me with the righteous;

84. And grant me an honourable mention in later generations;

85. And make me one of the inheritors of the Paradise of Delight;

86. And forgive my father, verily he is of the erring;

87. And disgrace me not on the Day when (all the creatures) will be resurrected;

88. The Day whereon neither wealth nor sons will ***ail,

89. Except him who brings to Allah a clean heart [clean from Shirk (polytheism) and Nifaq (hypocrisy)].

90. And Paradise will be brought near to the Muttaqun (pious - see V.2:2).

91. And the (Hell) Fire will be placed in full view of the erring.

92. And it will be said to them: "Where are those (the false gods whom you used to set up as rivals with Allah) that you used to worship

93. "Instead of Allah? Can they help you or (even) help themselves?"

94. Then they will be thrown on their faces into the (Fire), They and the Ghawun (devils, and those who were in error).

95. And the whole hosts of Iblis (Satan) together.

96. They will say while contending therein,

97. By Allah, we were truly in a manifest error,

98. When We held you (false gods) as equals (in worship) with the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists);

99. And none has brought us into error except the Mujrimun [Iblis (Satan) and those of human beings who commit crimes, murderers, polytheists, oppressors, etc.].

100. Now we h***e no intercessors,

101. Nor a close friend (to help us).

102. (Alas!) If we only had a chance to return (to the world), we shall truly be among the believers!

103. Verily! In this is indeed a sign, yet most of them are not believers.

104. And verily, your Lord! He is truly the All-Mighty, the Most Merciful. (Ch:26).

โดย AABDULSATTAR เมื่อวันที่ 20/12/2558 10:05:51
Ad (people) belied the Messengers.

123. 'Ad (people) belied the Messengers.

124. When their brother Hud said to them: "Will you not fear Allah and obey Him?

125. "Verily! I am a trustworthy Messenger to you.

126. "So fear Allah, keep your duty to Him, and obey me.

127. "No reward do I ask of you for it (my Message of Islamic Monotheism), my reward is only from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns, and all that exists).

128. "Do you build high palaces on every high place, while you do not live in them?

129. "And do you get for yourselves palaces (fine buildings) as if you will live therein for ever.

130. "And when you seize, seize you as tyrants?

131. "So fear Allah, keep your duty to Him, and obey me.

132. "And keep your duty to Him, fear Him Who has aided you with all (good things) that you know.

133. "He has aided you with cattle and children.

134. "And gardens and springs.

135. "Verily, I fear for you the torment of a Great Day."

136. They said: "It is the same to us whether you preach or be not of those who preach.

137. "This is no other than the false-tales and religion of the ancients, [Tafsir At-Tabari, Vol.19, Page 97] 138. "And we are not going to be punished."

139. So they belied him, and We destroyed them. Verily! In this is indeed a sign, yet most of them are not believers.

140. And verily! Your Lord, He is indeed the All-Mighty, the Most Merciful. (Ch:26).


โพสต์จากกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Hi
ข้อเสนอพิเศษ
เรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ - รับประกันผลการเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะดวก 100% เรียนกับครูเจ้าของภาษา บทเรียนเริ่มใหม่ทุกชั่วโมง ตลอดทั้งวัน
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง
Love Letters
LifestyleA corner of the web where you can chat about cu...
Everyday English for Advanced English Speakers
LifestylePractice common topics you'll encounter on a da...
Daily Horoscope
LifestyleFind out what the stars say about you!