สวัสดี กรุณาเลือกภาษาของคุณ

สวัสดีค่ะ เชิญล็อกอินที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก?
เพื่อพบกับ English Live วิธีเรียนแบบใหม่ & ดีกว่าเดิม และได้รับรางวัลมาแล้ว

Close
ขอต้อนรับสู่ "Travellers"
Share your travel stories and connect with locals to find the best places to eat, drink, sleep and party!
ประเภท:Travel
ภาษา: English
สมาชิก: 7227
ผู้นำกลุ่ม: samantha (Administrator)

คุณแน่ใจแล้วหรือว่าต้องการออกจากกลุ่มนี้?

 Hello everyone....iam irma, i came from Indonesia, a beautiful country which has a lot of interesting places to visit in. Hope to have a trip with you all guys.....


hy guys, my name's Arma, I love travel, with travel we know about world :)
I'm from Indonesia.
Oneday i hope i can go to arround in the world. aameen.


 Hi everyone ,My name is Ahmed Mohammed, I am a Sudanese I work an engineer in Saudi, 

My wife and I, we planned to spend our vacation in Brazil, particularly in Rio de janeiro and we thinking to visit Uruguay also on December. 
I am not looking for room but i would like to meet up with someone who can show me the city ,It is my first time in Brazil so I want to know the culture and visit the traditional places . Actually I didn't work on a trip plan yet but I would like if someone give me some advises. we love music , theatre , rap battles , nice coffee, nice deep and funny talks, friendly people, etc . Write to me if you feel so ! 
PS : I speak a basic Arabic , ang good in english . 
if can host me why not, we appreciate that. Write to me if you feel so !
 
with my Regard 
ENG. MOHAMMED


 Hey Travellers!

My name is Rich. I'm an EF teacher and I have something for you.

I left my good job six years ago. I was tired of being a slave to money and working for a boss. 

I sold everything, my apartment, my furniture and my car.

I bought a backpack and have been travelling around the world ever since December, 2010. I have lived in most places for FREE.

I have visited most countries in Europe and Russia, then New Zealand, Australia and The Cook Islands. I just came back to the states from living in Thailand for 3 years. 

It has been a wonderful adventure and I recommend it to anyone who is unhappy in their job.

My advice:   You only live once. Don't be a slave! Follow your dreams!

 


Hi guys ,I come from Tianjin China ,I am a salesman ,I always go outside for a business trip .When I go to a new place ,I like to visit the city to know their history, and look for the ancient architecture .enjoy the beautiful scenery.

There is so many tour attractions in everycity for different travellers .

Today ,I went to Zhumadian  which is a city in Henan province by high speed rail , the speed of the rail is 300km/h , the green wheat is growing and the farmers are irrigating them with water ,the building of Zhumadian high speed rail station is very beatiful ,it looks like a bird  is fling. this city is very clean .

I need to sleep ,I will update my twitter everyday .


Hi guys ,I come from Tianjin China ,I am a salesman ,I always go outside for a business trip .When I go to a new place ,I like to visit the city to know their history, and look for the ancient architecture .enjoy the beautiful scenery.

There is so many tour attractions in everycity for different travellers .

Today ,I went to Zhumadian  which is a city in Henan province by high speed rail , the speed of the rail is 300km/h , the green wheat is growing and the farmers are irrigating them with water ,the building of Zhumadian high speed rail station is very beatiful ,it looks like a bird  is fling. this city is very clean .

I need to sleep ,I will update my twitter everyday .


 Hello guys!!! My name is Kyra,I come from Taiwan, a beautiful island in Asia, it's an east Asian country located in the southwest of Japan and Philippines, Taipei 101 is a famous tourist attraction here if u know it~~~

Now I'm studying, living in Kaohsiung city, love to make friends, so if anyone comes to Taiwan want some advice or help, just ask me, it's my pleasure to answer you and let us make more friends^_____^


Hi, there! My name is Julia, and I want to invite u in What's app group - International friends. There u can chatting with people from different countries, find a lot of interesting information, improve your English and of course make a new friends. Just send me your phone numer by e-mail kjapja@yandex.ru. We will be glad to see u among our friends :)


 I love to hike.

I walked to Santiago de Compostela many times and i love to travel abroad too.

If someone want to share your experiences in pilgrimations, i am in.


My name is Marcos, Im from brazil I have a created a new group, to talk about travel, beatiful places and meet a new friends,, put your number here. lets go


 Life mean treaveling!!


Hi everyone, Im Aris From Sumatera Island-Indonesia, i have plan go to Singapore 31 Oct-2 Nov, i really happy if any someone want be host for me, we can sharing everything, i can sleep anywhere so dont worry if you just have 1 bedroom :), i can sleep on Sofa.

Please let me know, i really happy and appreciate


 Hi ! I'm a new classmate and look for partner to improve my english and talk about something. I'm from Salvador-Ba, love travels and meet new friends. So i hope materialize my wishes here.


I'm from Brazil, i'm live in São Paulo.

I wanna improve my english and  meet people. See you later!

 


I'm André Zanella, I'm from Brazil, 31 years old. Please add me, my number is 55 48 88072235


 this is my number please add me +905367332687


 Hello travelers 


 Hi! I'm going to London(England) and Berlim, Konn, Cologne(Germany) in September. Someone can say places for visiting?


In their own way to run the place they visited ,So you have to also won't let you down.